حاميان


ITC

Untitled_1

maher_logo

Apa_final

apa_01

 

isc_arm

civilica


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

   

هزينه ثبت‌نام و ارسال مقاله

ارسال مقاله

· مقاله‌هاي ارسالي به دبيرخانه کنفرانس بايد منحصراً به زبان فارسي و مطابق با فرمت مقاله‌هاي منتشر‌شده در وب‌گاه کنفرانس، تهيه و ارسال شوند.

· مقاله‌ها بايد نشان‌دهنده کار نو و بديع بوده و قبلاً در مجموعه مقاله‌هاي کنفرانس و يا مجله ديگري منتشر نشده باشند.

· ارسال همزمان به ديگر کنفرانس‌ها و مجله‌ها نيز مجاز نمي‌باشد و موجب رد‌شدن مقاله (در هر مرحله که مشخص شود) خواهد شد.

· ارسال مقاله‌ها منحصراً بايد از طريق وب‌گاه کنفرانس و به‌صورت الکترونيکي ارسال شود.

· براي هر مقاله پذيرفته‌شده، حداقل يکي از مولفان بايد ثبت‌نام عادي نموده و مقاله را در کنفرانس ارائه نمايد. در غير اين‌صورت آن مقاله در مجموعه مقاله‌هاي کنفرانس منتشر نخواهد شد. پس از پايان کنفرانس، مجموعه مقاله‌هاي ارائه‌شده در کنفرانس، به‌صورت الکترونيکي منتشر خواهد شد.

نکات مهم

حضور و شرکت همکاران محترم آزمايشگاه‌ها و مراکز آپا سراسر کشور در کنفرانس و کارگاه‌هاي آموزشي آن و همچنين ثبت‌نام مقاله توسط آن‌ها، داراي ضوابط خاصي است که از طريق مرکز ماهر به ايشان اعلام خواهد شد.


هزينه‌هاي کنفرانس (براي افراد شرکت‌کننده غير از آزمايشگاه‌ها و مراکز آپا سراسر کشور)

رديف

عنوان و نوع ثبت‌نام

هزينه ثبت‌نام لغايت 30/11/1396

هزينه ثبت‌نام بعد از 30/11/1396

1

ثبت‌نام اوليه (ارسال مقاله)

500000 ريال

-

2

شرکت‌کنندگان

(با مقاله يا بدون مقاله)

عادي

4000000 ريال

4500000 ريال

3

دانشجويان و اعضاي انجمن‌هاي علمي

3200000 ريال

4000000 ريال

4

سازمان‌ها و شرکت‌ها با معرفي بيش از 3 نفر (به‌ازاي هر نفر)

3200000 ريال

4000000 ريال

5

مقاله دوم به بعد يک شرکت‌کننده

(به‌ازاي هر مقاله)

2000000 ريال

2500000 ريال

6

صفحه اضافه

500000 ريال (به‌ازاي هر صفحه)

  • هزينه‌هاي کنفرانس شامل ثبت‌نام، پذيرايي ميان وعده و ناهار در روزهاي برگزاري و هديه کنفرانس مي‌باشد.
  • هزينه ثبت‌نام اوليه براي ارسال مقاله به سومين کنفرانس حوادث و آسيب‌پذيري‌هاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات 500000 ريال مي‌باشد. اين هزينه به‌هيچ وجه به ارسال‌کنندگان مقاله برگشت داده نمي‌شود. همچنين اين مبلغ از هزينه ثبت‌نام نهايي مقاله‌هاي پذيرفته‌شده کسر مي‌شود. مقاله‌هايي که هزينه اوليه آن‌ها پرداخت نشود به فرايند داوري ارسال نخواهد شد.
  • براي هر مقاله پذيرفته‌شده بايد يک ثبت‌نام مطابق رديف 2، 3، 4 يا 5 انجام پذيرد (مبلغ 500000 ريال واريز اوليه براي مقاله‌هاي پذيرفته‌شده از اين مبلغ کسر مي‌شود).
  • شرکت‌کنندگاني که بدون مقاله تمايل دارند در کنفرانس حضور داشته‌باشند بايد مطابق رديف‌هاي 2، 3 يا 4 ثبت‌نام نمايند. براي ثبت‌نام بر اساس رديف 3 بايد کارت دانشجويي يا مدرک عضويت در انجمن‌هاي علمي در وب‌گاه بارگذاري شود.
  • مقاله‌هاي پذيرفته‌شده (نسخه نهايي آماده چاپ) بيش از 6 صفحه بايد به‌ازاي هر صفحه اضافه مبلغ 500000 ريال پرداخت نمايند.
  • پرداخت هزينه و شرکت در کنفرانس و کارگاه‌هاي آموزشي براي همکاران محترم آزمايشگاه‌ها و مراکز آپا سراسر کشور و همچنين ثبت‌نام مقاله توسط آن‌ها، داراي ضوابط خاصي است که از طريق مرکز ماهر به ايشان اعلام خواهد شد.

شماره حساب و کارت

به نام آزمايشگاه تخصصي آپا دانشگاه فردوسي مشهد

نزد بانک ملي ايران

شماره حساب: 0108497549001

شماره شبا: IR06 0170 0000 0010 8497 5490 01

شماره کارت: 6037997365537100


کنفرانس آپا 2
شبکه اجتماعي
telegram1.


  تعداد بازدید کنندگان :167442
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.