حاميان


ITC

Untitled_1

maher_logo

Apa_final

apa_01

 

isc_arm

civilica


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

   

کميته علمي

· دکتر مهدي آبادي – دانشگاه تربيت مدرس

· دکتر رضا ابراهيمي آتاني – دانشگاه گيلان

· دکتر مجيد ابن‌علي – دانشگاه شهرکرد

· دکتر فضل‌ا... اديب‌­نيا – دانشگاه يزد

· مهندس مجيد اسدپور – دانشگاه مازندران

· دکتر مرتضي اميني - دانشگاه صنعتي شريف

· دکتر جمشيد باقرزاده – دانشگاه اروميه

· دکتر محمدحسام تدين – پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

· دکتر شهرام جمالي – دانشگاه محقق اردبيلي

· دکتر مهري رجايي - دانشگاه سيستان و بلوچستان

· دکتر مينا زلفي – دانشگاه تبريز

· مهندس هادي سجادي – سازمان فناوري اطلاعات ايران

· دکتر مهدي شامي زنجاني – دانشگاه تهران

· دکتر محمدحسين شيخي– دانشگاه شيراز

· دکتر بابک صادقيان – دانشگاه صنعتي اميرکبير

· دکتر محمد عبدالهي ازگمي – دانشگاه علم و صنعت ايران

· دکتر علي فانيان – دانشگاه صنعتي اصفهان

· دکتر محسن کاهاني – دانشگاه فردوسي مشهد

· دکتر عليرضا کشاورز حداد – دانشگاه شيراز

· دکتر مهران گرمه‌ء – دانشگاه بجنورد

· دکتر محمد علي منصوري بيرجندي - دانشگاه سيستان و بلوچستان

· دکتر حامد منکرسي – دانشگاه رازي

· دکتر حسين مومني – دانشگاه گلستان

· دکتر سميرا نوفرستي - دانشگاه سيستان و بلوچستان

· دکتر حامد وحدت­‌نژاد – دانشگاه بيرجند

· دکتر سيدستار هاشمي ‌– دانشگاه شيراز


کنفرانس آپا 2
شبکه اجتماعي
telegram1.


  تعداد بازدید کنندگان :167439
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.